KERYGMAT Dobra nowina: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne J 3, 16 . Św. Jan Paweł II o ewangelizacji m.in. przez internet: W tym okresie ... , który wzywa nas, byśmy karmili się obficie Słowem Bożym, pragnę przypomnieć, że można karmić swego ducha także za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Wdzięczny jestem tym, którzy zajmują się tym nowymi formami ewangelizacji, wykorzystując do tego media . .

Blog > Komentarze do wpisu
Święto patronalne Radia Watykańskiego
Liturgiczne święto archaniołów Michała, Gabriela i Rafała ma związek ze środkami przekazu. Drugi z biblijnych Bożych posłańców jest bowiem patronem mediów elektronicznych, w tym Radia Watykańskiego. Zgodnie z tradycją wspólnota redakcyjna, techniczna i administracyjna papieskiej rozgłośni modliła się i świętowała. Przyznano też papieskie odznaczenia trojgu zasłużonym pracownikom.

Specjalnej Mszy w radiowej kaplicy-studiu przewodniczył abp Angelo Becciu, substytut w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, czyli watykański odpowiednik wicepremiera. W homilii zwrócił on uwagę na współczesny zalew informacji, w znacznej części negatywnych, które zmuszają odbiorców, ale także samych dziennikarzy, do dokonywania uważnego ich rozeznania. Nie wolno przy tym zapominać o podstawowej funkcji papieskiej rozgłośni, jaką jest przekazywanie Dobrej Nowiny, i o tworzeniu w ekipie redakcyjnej atmosfery bliskości i zaufania.

tc/ rv
niedziela, 30 września 2012, adam555

Polecane wpisy